تماس با ما

  • دفتر مرکزی: هرمزگان، میناب
  • بلوار بسیج، ساختمان برجیس، طبقه سوم، تبلیغات هرموز
  • کد پستی: ۷۹۹۸۶۴۰۵۹۶
  • تلفن: ۰۷۶۴۲۲۳۱۰۵۰ و ۰۷۶۴۲۲۲۲۹۵۹
  • تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۶۵۶۵۰۰ و ۰۹۲۱۵۷۵۲۵۰۵
  • info@loghmeha.com